Je privacy is voor mij van groot belang en en daarom houd ik me aan de privacywet. Dit houdt in dat je gegevens bij mij veilig zijn en ik deze met zorg en een juiste intentie gebruik. 

In deze privacyverklaring leg ik je uit welke informatie van jou wordt gebruikt en hoe hiermee wordt omgegaan. 

Ik, Mishja Camphuijzen ben de Functionaris Gegevensbescherming van Shiva Yoga & Coaching. Ik ben te  bereiken via info@shivayoga.nl of 06-19270935.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Je persoonsgegevens worden verwerkt omdat je gebruik maakt van één of meerdere diensten van Shiva Yoga & Coaching of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt middels de website. 

Hieronder kan je lezen welke gegevens waarvoor worden gebruikt. 

  • Persoonsgegevens die worden verwerkt middels het papieren inschrijfformulier: Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en E-mailadres. Deze gegevens worden 7 jaar bewaard, dit is de wettelijke bewaartermijn. 
  • Persoonsgegevens die worden verwerkt middels het akkoord op het ontvangen van de nieuwsbrief: Voor- en achternaam en e-mailadres welke zijn opgegeven op het papieren inschrijfformulier. Deze gegevens worden opgeslagen in het programma Mailchimp om je de nieuwsbrief te sturen. Meer over de privacy bij Mailchimp  (https://mailchimp.com/about/security/)
  • Persoonsgegevens die worden verwerkt middels contactformulieren op de website: Voor- en achternaam, telefoonnummer en E-mailadres. Deze gegevens worden eenmalig gebruikt om contact met je op te nemen naar aanleiding van je verzoek om informatie.
  • Persoonsgegevens die worden verwerkt middels aankoop van producten en/of diensten via de webshop. Deze gegevens worden door het programma Mollie gebruikt om de betaling uit te voeren. Meer over privacy bij Mollie https://www.mollie.com/en/privacy. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag de persoonsgegevens worden verwerkt

Shiva Yoga & Coaching verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen en voeren van een (financiele) administratie;
  • Het sluiten van een contract met jou voor afname van de dienst en/of het product.
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen in de diensten en producten;
  • Shiva Yoga & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als hiertoe een wettelijke verplichting is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Shiva Yoga & Coaching neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Shiva Yoga & Coaching) tussen zit. Shiva Yoga & Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Shiva Yoga & Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor het bewaren van persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Shiva Yoga & Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Denk hierbij aan een 

boekhouder of de belastingdienst. Onder geen enkele voorwaarde worden jouw persoonlijke gegevens verstrekt aan een commercieel bedrijf. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Shiva Yoga & Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website worden geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Shiva Yoga & Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jouw beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@shivayoga.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. 

Shiva Yoga & Coaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd

Shiva Yoga & Coaching neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@shivayoga.nl.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt 

De website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@shivayoga.nl, dan wordt deze informatie verwijderd. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in januari 2019.