Wat houdt Integrale Yoga in?

 

Integrale Yoga onderscheidt zich van andere yogavormen doordat het geen vaste richtlijnen volgens een bepaalde leer kent. Het is binnen deze yoga de bedoeling dat je in zelfobservatie en concentratie de aandacht naar binnen richt en gaat ervaren wat er werkelijk speelt. Zo kun je direct werken aan een beter evenwicht en yoga integreren in je dagelijks leven.

Deze yoga vraagt geen specifieke voorkennis of lenigheid. De oefeningen worden op een rustige manier uitgevoerd, zonder druk en met respect voor de eigen mogelijkheden.

Integrale Yoga wordt ook wel volledige yoga genoemd. Ze omdat een ruime, vrije beoefening van essenties uit de klassieke Yogastromen aangepast aan de interesses en individuele mogelijkheden van de leerling en aan de Westerse mens.

Voor veel mensen in het westen is yoga iets wat met lichaamshoudingen te maken heeft. Integrale Yoga gaat wat stapjes verder. Bij Integrale Yoga kijken we naar de verschillende delen van ons wezen: ons lichaam, onze gevoelens en emoties en ons denkvermogen.
Al deze drie aspecten van het menselijk wezen worden ontwikkeld in de Integrale Yoga en moeten met elkaar in harmonie worden gebracht. Het gaat dus om het integreren van de verschillende delen van ons wezen. Daarom beoefenen we bij de Integrale Yoga niet alleen lichaamsoefeningen, maar ook ademoefeningen, concentratieoefeningen, ontspanning en meditatie.

Integrale Yoga betekent daarnaast het beoefenen van yoga, maar niet als iets wat je af en toe als hobby doet, maar Integrale Yoga integreer je in het dagelijks leven.
Voor deze yoga hoef je je niet terug te trekken in een klooster of in een cel, deze yoga doe je in het dagelijks leven; in je gezin, in je werk of wat dan ook.

Lesopbouw

De lessen bestaan uit een aantal vaste elementen.

Hatha Yoga: Lichaamsoefeningen

Onder Hatha Yoga verstaat men het aannemen van lichaamshoudingen. Men bereidt zich op de houding voor door de aandacht te concentreren. Gedurende het aanhouden van de houding wordt alle aandacht hierop gericht. Men wordt zich bewust van de lichaamsdelen die bij de houding betrokken zijn, de ademhaling en de werking. Het resultaat van Hatha yoga is een gezond functionerend lichaam. Na de oefening volgt een rusthouding om de werking van de oefening te observeren. De energie die door de yogahouding is vrijgekomen wordt aan het zenuwstelsel toegevoegd door de rusthouding even aan te houden.

Pranayama: Ademoefeningen

Prana is datgene dat zuurstof leven schenkt.
Pranayama zijn oefeningen voor het verbeteren, uitbreiden en beheersen van de ademhaling. Men dient de natuurlijke ademhaling terug te vinden.

Ontspanning

Tijdens de ontspanningsoefeningen wordt men bewust van spanning in verschillende delen van het wezen. Het bewustworden en observeren hiervan is een eerste stap om tot verdiepte ontspanning te komen.

Concentratie en meditatie

Het stilmaken van het denkvermogen is de voorwaarde om de concentratie te kunnen richten. Tijdens de meditatie komt men in aanraking met de mentale stilte, een fundamentele ervaring in de Integrale Yoga. Men wordt een druk in het hoofd gewaar, die in de integrale yoga wordt omschreven als “de kracht van boven”. Men komt in aanraking met het bewustzijn, dat tevens een kracht is. Het gewaarworden van het innerlijk bewustzijn, de onzichtbare kracht die zowel buiten als binnen tastbare resultaten oplevert, is nu juist de hele betekenis van het Yogisch bewustzijn.

 

GRONDLEGGERS

 

De Integrale Yoga die wij beoefenen heeft haar oorsprong bij de Indiase grondlegger Sri Aurobindo en zijn spirituele metgezel Mirra Alfassa, door hem De Moeder genoemd.